a a a
2015-04-09

Jutrznia Wielkiego Piątku

 
W Wielki Piątek Cerkiew prawosławna wspomina doniosłe wydarzenia świętej i zbawczej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, który został bezprawnie skazany przez Sanhedryn na śmierć na Krzyżu.

Jezus Chrystus, zanim został ukrzyżowany, spotkał się z obelgami, był poniżany i opluwany przez tych samych ludzi, którzy jeszcze parę dni wcześniej wołali na Jego widok: „Hosanna! Błogosławiony, Ten który przychodzi w imię Pańskie!” (Mt 21,9) Wraz z Chrystusem ukrzyżowano też dwóch złoczyńców, jednego po Jego prawej stronie a drugiego po lewej stronie, aby przez to pokazać, że jest On – rzekomo – takim samym złoczyńcą. Śmierć na krzyżu następowała wskutek uduszenia a nie wykrwawienia – ciało skazańca całą swą masą naciskało na płuca, utrudniając, a później uniemożliwiając mu oddychanie. Dlatego też ukrzyżowany człowiek konał przez kilka godzin a nawet dni! Ponieważ jednak następnego dnia było święto paschy żydowskiej i ciała skazańców nie mogły pozostawać na krzyżu (zob. Pwt 21,23), żołnierze rzymscy połamali nogi dwóm złoczyńcom, aby szybciej umarli. Jezus Chrystus jednak już umarł, i dlatego nie połamano Mu nóg, aby wypełniło się proroctwo: „kości z niego łamać nie będziecie” (Wj 12,46), wypowiedziane podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu, którzy mieli zabić baranka, zwracając przy tym uwagę, aby nie łamać jego kości.
 
Teraz oto w Osobie Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Barankiem, składana jest nasza ofiara Paschy. Za pośrednictwem swej Czcigodnej i Świętej Krwi dokonuje On naszego odkupienia od przekleństwa grzechu i starego zakonu, uwalnia nas z więzów Hadesu.
 
W praktyce liturgicznej Cerkwi Prawosławnej nabożeństwo Wielkiego Piątku rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, kiedy to w czasie Jutrzni odbywa się czytanie 12 Ewangelii Pasyjnych, opowiadających o wydarzeniach poprzedzających Męki Zbawiciela, o samych Mękach oraz o Ukrzyżowaniu i pogrzebaniu Ciała Chrystusa. W tym czasie wierni, wsłuchując się w treści ewangeliczne, trzymają w rękach zapalone świece, a po zakończeniu czytania każdej kolejnej Ewangelii rozlega się głos dzwonu.

 

 
 
 
 
serwisy internetowe strony internetowe