a a a
2015-04-07

Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy

 
7 kwietnia Cerkiew prawosławna obchodzi jedno z 12 wielkich świąt - Zwiastowanie Bogarodzicy. W tym roku przypadło ono w Wielki Wtorek, kiedy to wspominana jest przypowieść o mądrych pannach, które czujnie oczekiwały na przyjście Oblubieńca. Święto Zwiastowania Bogarodzicy znane było w czasach apostolskich pod nazwami: „Początek Odkupienia” bądź „Zwiastowanie o Chrystusie”. Ostatecznie w IV wieku uformowała się obecna nazwa. W dniu święta Cerkiew prawosławna głosi „zbawienia naszego początek” o czym mówi troparion święta:
„Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą".

 
 
serwisy internetowe strony internetowe