a a a
2015-04-10

Nabożeństwa w Wielki Piątek

 
W Wielki Piątek o godz. 08:00 w naszej cerkwi odsłużono Królewskie Godziny Kanoniczne, w czasie których można było ułyszeć szczególne tropariony, starotestamentowe proroctwa o Męce Pańskiej, czytania apostolskie oraz pasyjną Ewangelię.
 
O godz. 16:00 odprawiona została Wieczernia Wielkiego Piątku połączona z wyniesieniem Św. Płaszczanicy (Epitafium). W trakcie tego nabożeństwa miały miejsce starotestamentowe czytania (z Księgi Wyjścia, Księgi Hioba i Księgi Proroka Izajasza), fragment z Listu św. Ap. Pawła do Koryntian, w którym mowa jest m.in. o Bożej Mądrości i Mocy, które objawiły się w Krzyżu, oraz ewangeliczne czytanie o Mękach Pańskich złożone z fragmentów trzech Ewangelii (Św. Ewangelisty Mateusza, Św. Ewangelisty Łukasza i Św. Ewangelisty Jana). Pod koniec Wieczerni, podczas śpiewania troparionu „Pobożny Józef…” nastąpiło uroczyste wyniesienie Świętej Płaszczanicy z prezbiterium na środek świątyni.
 
Bezpośrednio po Wieczerni odprawione zostało nabożeństwo Jutrzni Wielkiej Soboty. Głównym elementem tego nabożeństwa jest, połączone ze śpiewem, czytanie 17-tej katyzmy (Psalm 118), podzielonej na 3 części. Ich treść, zwana „nadgrobnymi pochwałami” i będąca opłakiwaniem złożonego do Grobu Zbawiciela, mówi nam o śmierci i pogrzebie Jezusa Chrystusa. W czasie tego nabożeństwa usłyszeliśmy tekst, mówiący nam o nadziei Zmartwychwstania: „Kłaniamy się mękom Twym, Chryste. Kłaniamy się mękom Twym, Chryste. Ukaż nam też swe chwalebne Zmartwychwstanie!"
 
 
 
 

 

serwisy internetowe strony internetowe