a a a
2017-12-30

Harmonogram nabożeństw - Boże Narodzenie 2018

 


HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW


6 stycznia - Sobota przed Bożym Narodzeniem

9.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

13.00 - Wielkie powieczerze, jutrznia


7 stycznia - Niedziela - Narodzenie Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

 0.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

9.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


8 stycznia - Poniedziałek - Sobór Najświętszej Bogurodzicy

9.00 - Boska Liturgia 


9 stycznia - Wtorek - św. archidiakona Stefana

8.00 - Boska Liturgia


 

serwisy internetowe strony internetowe