a a a
2016-04-29

Jutrznia Wielkiego Piątku

W Wielki Piątek Cerkiew prawosławna wspomina doniosłe wydarzenia świętej i zbawczej męki Jezusa Chrystusa. W praktyce liturgicznej nabożeństwo Wielkiego Piątku rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, kiedy to w czasie jutrzni odczytywanych jest dwanaście fragmentów Ewangelii pasyjnych dotyczących Męki, Ukrzyżowania oraz pogrzebania ciała Chrystusa. W trakcie nabożeństwa wierni, wsłuchując się w treści ewangeliczne, trzymają w rękach zapalone świece, a po zakończeniu czytania każdej kolejnej Ewangelii rozlega się głos dzwonu.

serwisy internetowe strony internetowe