a a a
2016-04-30

Nabożeństwa w Wielki Piątek

W Wielki Piątek o godz. 8.00 odsłużono królewskie godziny kanoniczne, w czasie których odczytano starotestamentowe proroctwa o Męce Pańskiej, fragmenty listów apostolskich oraz Ewangelii pasyjnych. 

O godz. 16.00 odprawiona została wieczernia Wielkiego Piątku połączona z wyniesieniem Św. Płaszczanicy. W trakcie nabożeństwa odczytano fragmenty ze Starego Testamentu (z Księgi Wyjścia, z Księgi Hioba oraz z Księgi Proroka Izajasza), jak również fragment z listu św. ap. Pawła do Koryntian, w którym mowa jest o Bożej Mądrości i Mocy, które objawiły się w Krzyżu oraz ewangeliczne czytanie o Mękach Pańskich. Pod koniec wieczerni, podczas śpiewania troparionu „Pobożny Józef…” nastąpiło uroczyste wyniesienie Św. Płaszczanicy z prezbiterium na środek świątyni.

Bezpośrednio po wieczerni odprawione zostało nabożeństwo jutrzni Wielkiej Soboty. Głównym elementem tego nabożeństwa jest czytanie 17-tej katyzmy (Psalm 118), podzielonej na 3 części. Jej treść, zwana „nadgrobnymi pochwałami” i będąca opłakiwaniem złożonego do grobu Zbawiciela, mówi o śmierci i pogrzebie Jezusa Chrystusa. 


 

Pod koniec jutrzni Wielkiej Soboty miała miejsce procesja ze św. Płaszczanicą.

 

serwisy internetowe strony internetowe