a a a
2016-03-12

Harmonogram nabożeństw - pierwszy tydzień Wielkiego Postu


 


Początek Wielkiego Postu 2016


14 marca - poniedziałek

08.00 - 9-ta godzina kanoniczna, wieczernia

17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety


15 marca - wtorek  

08.00 - 9-ta godzina kanoniczna, wieczernia

17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety


16 marca - środa  

08.00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów św. Grzegorza Dialogosa

17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety


17 marca - czwartek 

08.00 - 9-ta godzina kanonicza, wieczernia

17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety


18 marca - piątek 

08.00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Kanon do św. Teodora z Tyru, błogosławienie koliwa

17.00 - Krestnaja pieśń


19 marca - sobota - św. męcz. Teodora z Tyru

09.00 - Boska Liturgia św. Jana Złotoustego 

17.00 - Całonocne czuwanie


20 marca - Niedziela Triumfu Prawosławia

08.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 - Wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Mateusza 


 


Wielki kanon pokutny św. Andrzeja, biskupa z Krety (660-740 r.) jest czytany w świątyniach prawosławnych w pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu. Kanon pokutny od czasów VI Soboru Powszechnego (680-681 r.) odczytywany jest w całości w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu na jutrzni. Natomiast podzielony na cztery części jest on czytany podczas wielkiego powieczerza w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Na początku i pod koniec zbawiennego okresu postu, przygotowującego nas do święta Zmartwychwstania Pańskiego mamy więc możliwość spojrzenia na siebie w świetle antropologii biblijnej, gdyż kanon jest oparty wyłącznie o tekst Pisma Świętego. Przechodząc przez opisy upadku człowieka, od raju do czasów Chrystusa jesteśmy wezwani do zjednoczenia się z Bogiem, źródłem życia dla każdego człowieka.  

 

serwisy internetowe strony internetowe