a a a
2015-12-22

XXXIV Przegląd Kolęd Prawosławnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej

W dniach 10 i 14 stycznia 2016 r. w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 odbędzie się XXXIV Przegląd Kolęd Prawosławnych.

Koncert 10 stycznia 2016 r.

1. Chór młodzieżowy katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku,

2. Chór szkoły podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,

3. Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko - Gdańskiej,

4. Zespół wokalno instrumentalny "Biełyj son",

5. Chór parafii pw. Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej z Grodna na Białorusi.

Koncert 14 stycznia 2016 r. 

1. Chór dziecięcy parafii pw. św. św . Piotra i Pawła w Wasilkowie,

2. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. Zaśnięcia NMP w Starosielcach,

3. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. św. Eliasza w Białymstoku,

4. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. Hagia Sophia w Białymstoku,

5. Chór dziecięcy katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku,

6. Zespół dziecięcy Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,

7. Chór parafii przyklasztornej w Supraślu,

8. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

9. Chór 50. Drużyny Harcerskiej w Białymstoku.

 

Bilety do nabycia m. in. w cerkwi Hagia Sophia u osób sprzedających świece.

serwisy internetowe strony internetowe