a a a
2015-11-14

Święto patrona Policji


  

           

 


 

     Święto Soboru Arcystratega Michała i wszystkich św. mocy niebios (8/21 listopada) zostało ustanowione na Soborze Lokalnym w Laodycei w IV w. Święto aniołów obchodzone jest w dziewiątym miesiącu licząc od marca, który w starożytności był pierwszym miesiącem roku. Odpowiada to liczbie 9. zastępów anielskich. Natomiast ósmy dzień miesiąca wg. starego stylu wskazuje na dzień Sądu Ostatecznego, który święci Ojcowie nazywają "dniem ósmym". W sądzie uczestniczyć będą aniołowie. Święty Archanioł Michał to patron Policji. 

     20 listopada 2015 r. o godz. 17.30 w cerkwi pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku przy ulicy Trawiastej 5 odbędą się prawosławne obchody święta patrona Policji. Zostanie odprawiony Molebien do Świętego Archanioła Michała za Ojczyznę i jej służby, w szczególności za funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodziny. Nabożeństwo będzie sprawowane przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz Jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. 

 

serwisy internetowe strony internetowe