a a a
2015-09-23

Relacja z parafialnego święta Narodzenia Bogarodzicy

Dzisiaj Bóg spoczywający na duchowych tronach przygotował sobie święty tron na ziemi, umocniwszy w mądrości niebo upiększył z przyjaźni do człowieka uduchowione niebo, bowiem z niepłodnego korzenia wywiódł nam Życiodajny ogród, swoją Matkę. Boże cudów i nadziejo pozbawionych nadziei, Panie, chwała Tobie. (Stichira na Hospodi wozzwach)

Tymi słowami Cerkiew w swoich tekstach liturgicznych wychwala Narodzenie Przenajświętszej Bogarodzicy. Ustanowienie święta, które poświęcone jest „początkowi naszego zbawienia", narodzinom Bożej wybranki mającej stać się Matką Zbawiciela datuje się na V wiek. Narodzenie Bogarodzicy stało się początkiem spełnienia Bożych obietnic, którymi ludzkość żyła przez całe tysiąclecia. Dzień narodzin - jak pisał św. Andrzej z Krety - stał się jakby "drzwiami do łaski i prawdy". Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez Wcielenie Odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym naszej parafii.

W przeddzień święta 20 września sprawowane było uroczyste całonocne czuwanie. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył JE arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub w asyście duchowieństwa naszej parafii: proboszcza ks. mitrata Anatola Konacha, ks. Mikołaja Kaliny, ks. Jerzego Czuraka, protodiakona Jerzego Nieścierowicza. Obecni byli również zaproszeni duchowni z białostockich parafii oraz goście z Finlandii. W czasie wieczerni odczytane zostały paremije, w których mowa była o widzeniu Jakuba i drabinie, która jest symbolem Matki Bożej (Rodz 28, 10-17), o proroctwie Ezechiela, który nazwał Matkę Bożą bramą, przez którą wszedł Bóg, (Ez 43, 27; 44, 1-4) oraz o tym, że Matka Boża stała się mieszkaniem w którym zamieszkał Bóg (Prz 9, 1-10). Po uroczystym całonocnym czuwaniu ze słowami świątecznego pozdrowienia zwrócił się abp Jakub oraz przybyli goście z Finlandii.

Nabożeństwa sprawowane w sam dzień święta rozpoczęły się o godz. 8.00 molebnem z małym poświęceniem wody. Świąteczną Boską Liturgię sprawował JE biskup Supraski Grzegorz w asyście parafialnego duchowieństwa oraz zaproszonych kapłanów z dekanatu białostockiego. Podczas Liturgii zabrzmiał prokimenon zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza "Uwielbia dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawcy moim" (Łk 1, 46-47). Została odczytana lekcja apostolska z Listu Apostoła Pawła do Filipian (Flp 2, 5-11), w której mowa jest o kenozie Jezusa Chrystusa i Jego posłuszeństwie względem woli Boga Ojca. Świąteczny fragment Ewangelii (Łk 10, 38-42; 11, 27-28) wspominał o pobycie Chrystusa w domu sióstr Łazarza - Marty i Marii oraz wychwalał macierzyństwo Matki Bożej. Bezpośrednio po Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta procesja, po której z przesłaniem do wiernych zwrócił się bp Grzegorz. Hierarcha podziękował przybyłemu duchowieństwu i wiernym za modlitwę. Na zakończenie głos zabrał proboszcz parafii ks. mitrat Anatol Konach, dziękując Władyce za przybycie, a wszystkim zebranym za uczestnictwo w świątecznych uroczystościach.  

 Zapisy audiowizualne 

Cтихира праздника, глас 6: Сей день Господень, радуйтеся, людие: / се бо Света чертог и книга Слова Животнаго / из утробы произыде, / и Яже к востоком дверь, рождшися, / ожидает входа Святителя великаго, / eдина и Eдинаго вводящи Христа во вселенную, / во спасение душ наших.

Stichira święta, ton 6: To dzień Pański, radujcie się, ludzie, bowiem Pałac Światłości i Księga Słowa Życia wyszła z łona i Brama zwrócona ku Wschodowi oczekuje na wejście Arcykapłana, Jedyna wprowadzająca Jedynego Chrystusa na świat na zbawienie dusz naszych.

 

 

 

serwisy internetowe strony internetowe