a a a
2015-08-28

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w cerkiewnym roku liturgicznym jest ostatnim świętem z cyklu dwunastu wielkich. Ma ono jeden dzień przedświąteczny i osiem dni poświątecznych. Zostało ustanowione na obszarze całego Bizancjum w VI w. przez cesarza Maurycjusza, który jednocześnie nakazał wzniesienie świątyni nad grobem Bogarodzicy w Jerozolimie. 

Grób Bogarodzicy w Getsemani 

Стихира на Господи воззвах: 

Богоначальным мановением, отвсюду богоноснии апостоли облаки высоце взимаеми, дошедше пречистаго и живоначальнаго Твоего тела, любезно лобызаху. Превышния же небесныя силы, с своим Владыкою пришедше, богоприятное и пречистое тело предсылающе ужасом одержими: прекрасно же предыдяху, и невидимо вопияху превышним чиноначалиeм: се Всецарица Богоотроковица прииде. Возмите врата и Сию премирно подымите, Присносущаго Матерь Света. Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть: на Ню же взирати не можем: и Той достойную честь воздати немощно: Тоя бо преизящное преходит всякий ум. Темже, Пречистая Богородице, присно с Живоносным Царем, и Рождеством живущи, молися выну сохранити и спасти, от всякаго прилога противнаго, новыя люди Твоя: Твое бо предстательство стяжахом, во веки светоявленно блажаще. 

Stichira na Hospodi wozzwach: 

Apostołowie na polecenie Najwyższego podniesieni na obłoki, zewsząd przybywają, aby stanąć przy Twoim najczystszym i Życiodajnym ciele, i z miłością Ciebie ucałować. Moce najwyższe przychodzą z nieba ze swoim Panem, aby odprowadzić Twoje najczystsze ciało, które przyjęło Boga. Idą pełni bojaźni, pięknie je poprzedzając i wołając do wodzów zastępów niebieskich: Oto przychodzi wybrana Królowa Dziewica, podnieście się, bramy, i przyjmijcie Ją, Matkę wiecznej Światłości. Dzięki Niej stało się ludziom zbawienie, przeto lękamy się na Nią spojrzeć i nie możemy oddać Jej godnej czci, bowiem przewyższa Ona wszelkie nasze rozumienie. Przeto, Najczystsza Bogurodzico, która zawsze przebywasz z Królem Dawcą Życia, Twoim Synem, módl się, aby zachował i wybawił od wszelkich przeciwności nowy Twój lud. Twoje bowiem orędownictwo mamy na wieki objawione w błogosławionej Światłości.

 

 

Zapis audiowizualny fragmentu Boskiej Liturgii - święcenie kwiatów i ziół

serwisy internetowe strony internetowe