a a a
2015-04-11

Liturgia Wielkiej Soboty


Wielka i Święta Sobota to dzień, który łączy Wielki Piątek, uobecniający wspomnienie Ukrzyżowania, z dniem Chrystusowego Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę Cerkiew wspomina pogrzeb Jezusa Chrystusa oraz zstąpienie Zbawiciela do otchłani. Poprzez ten fakt rodzaj ludzki został wezwany przez naszego Zbawiciela ze zniszczalności do życia wiecznego. Synaksarion Wielkiej Soboty ukazuje, że „Święta Czterdziesiątnica przewyższa wszystkie pozostałe dni w roku, ale jeszcze bardziej od niej Wielki Tydzień, a z dni Wielkiego Tygodnia największy, czyli ta Wielka Święta Sobota (…) Słowo Boże zstąpiło więc z ciałem do grobu, zstępuje ono też do otchłani z nieskalaną i Bożą swoją duszą, oddzieloną po śmierci od ciała". 
 
W Wielką Sobotę odprawiana jest Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, która rozpoczyna się wieczernią. Charakterystyczną cechą wielkosobotniej Liturgii jest czytanie starotestamentowych proroctw odnoszących się do osoby Zbawiciela rodu ludzkiego. W czasach starożytnej Cerkwi w Wielką Sobotę dokonywano chrztu katechumenów oraz przyjmowano na łono Cerkwi apostatów, którzy z różnych powodów odstąpili od wiary. Z tego powodu zamiast „Święty Boże”  śpiewa się „Ci, którzy w Chrystusie są ochrzczeni, w Chrystusa są przyobleczeni” (Jelicy wo Christa krestistiesia, wo Christa oblekostiesia). Innym nawiązaniem do starożytnej praktyki chrztu katechumenów, który był uroczyście sprawowany w ten dzień, jest czytanie Listu św. Pawła do Rzymian (6, 3-11), który recytowany jest podczas sakramentu chrztu. Po czytaniu Lekcji apostolskiej śpiewane są wersety z psalmów, a w trakcie ich wygłaszania zmieniane są, z koloru ciemnego na jasny, szaty kapłańskie i przykrycie ołtarza. Następnie czytana jest Ewangelia wg Apostoła Mateusza (28, 1-20). Jest w niej mowa o radosnej nowinie odnoszącej się do Zmartwychwstania Pańskiego: …wstał z martwych, jak powiedział (Mt 28, 6).
 
W naszej cerkwi zgodnie z parafialną tradycją wielkosobotnia Święta Liturgia rozpoczęła się o godz. 6:00. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz ks. mitrat Anatol Konach w asyście duchowieństwa ks. Mikołaja Kaliny, ks. Jerzego Czuraka oraz protodiakona ks. Jerzego Nieścierowicza. Śpiewał chór pod dyrygenturą pana Adama Pury.
 
Po Świętej Liturgii zgodnie z wielowiekową chrześcijańską tradycją, został pobłogosławiony chleb, wino oraz suszone owoce ku pokrzepieniu sił cielesnych oraz duchowych wiernych czuwających w świątyni. Na koniec do wiernych zwrócił się ks. Proboszcz, życząc wszystkim, aby nadchodząca radość świąt Paschy Chrystusowej zagościła w sercach wszystkich ludzi.  
 
 
 
 

 

serwisy internetowe strony internetowe