a a a
2015-05-31

Święto Zesłania Św. Ducha na Apostołów


Pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego oraz dziesięć dni po Wniebowstąpieniu Chrystusa, Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów zwane także Pięćdziesiątnicą bądź dniem Świętej Trójcy. W naszej parafii bezpośrednio po Świętej Liturgii zgodnie z tradycją liturgiczną Cerkwi zostały przeczytane modlitwy, które po raz pierwszy od święta Paschy były wygłoszone na kolanach.

Стихирa на Господи воззвах:

Приидите людие, триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце, со Святым Духом: Отец бо безлетно роди Сына соприсносущна и сопрестольна, и Дух Святый бе во Отце с Сыном прославляемь: едина сила, едино существо, едино Божество. Емуже покланяющеся вси глаголем: Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством Святаго Духа: Святый Крепкий, Имже Отца познахом, и Дух Святый прииде в мир: Святый Безсмертный, утешительный Душе, от Отца исходяй, и в Сыне почиваяй: Троице Святая, слава Тебе.

Stichera na Hospodi wozzwach:  

Przyjdźcie ludzie, pokłońmy się trójhipostatycznemu Bóstwu, Synowi w Ojcu ze Świętym Duchem, Ojciec bowiem poza czasem zrodził Syna współistotnego i współtronującego, i Duch Święty był w Ojcu wysławiany z Synem, jedna moc, jedna natura, jedno Bóstwo. Kłaniamy się Jemu wszyscy i mówimy: Święty Boże, który wszystko stworzyłeś przez Syna Twego przy współudziale Świętego Ducha. Święty Mocny, przez którego poznaliśmy Ojca i Duch Święty przyszedł na świat. Święty Nieśmiertelny, Pocieszycielu, Duchu pochodzący od Ojca i spoczywający w Synu. Trójco Święta, chwała Tobie. 

Fotoreportaż

serwisy internetowe strony internetowe