Aktualności

Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba,  Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych, i Wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej.   Bracia i Siostry!     Bóg jeszcze raz pozwolił nam przeżywać radość Święta Wcielenia Syna Bożego. Zrodzony w Betlejem Jezus Chrystus przyszedł, by dokonać naszego odkupienia, wnosząc tym samym w nasze serca nadzieję na zbawienie i radość z oczekującego nas życia wiecznego. Ta radość towarzyszy nam w przeciągu całego życia, ale w dni świąt odczuwamy ją w wyjątkowy sposób. Potęgują ją szczególnie skonstruowane nasze nabożeństwa i tradycje bożonarodzeniowe. Liturgicznie przenoszeni jesteśmy do historycznych momentów ludzkości i stajemy się uczestnikami wydarzeń, których świadkami byli mieszkańcy Betlejem. Z drugiej jednak strony, teksty nabożeństw tłumaczą nam znaczenie tych wydarzeń,...
        Harmonogram nabożeństw: 6 I 2016 - Środa - Wigilia święta Narodzenia Jezusa Chrystusa 08:00 9-ta godzina kanoniczna, Liturgia św. Bazylego Wielkiego 13:00 Wielkie powieczerze, jutrznia 24:00 Liturgia Święta Bożego Narodzenia 7 I 2016 - Czwartek - święto Narodzenia Jezusa Chrystusa 09:00 Liturgia Święta 8 I 2016 - Piątek - Sobór Przenajświętszej Bogarodzicy 09:00 Liturgia Święta 9 I 2016 - Sobota - apostoła i pierwszego męczennika Stefana 09:00 Liturgia Święta 17:00 Całonocne czuwanie  
W dniach 10 i 14 stycznia 2016 r. w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 odbędzie się XXXIV Przegląd Kolęd Prawosławnych. Koncert 10 stycznia 2016 r. 1. Chór młodzieżowy katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku, 2. Chór szkoły podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, 3. Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko - Gdańskiej, 4. Zespół wokalno instrumentalny "Biełyj son", 5. Chór parafii pw. Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej z Grodna na Białorusi. Koncert 14 stycznia 2016 r.  1. Chór dziecięcy parafii pw. św. św . Piotra i Pawła w Wasilkowie, 2. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. Zaśnięcia NMP w Starosielcach, 3. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. św. Eliasza w Białymstoku, 4. Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. Hagia Sophia w Białymstoku, 5. Chór dziecięcy katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku, 6. Zespół dziecięcy Szkoły Podstawowej im. św. św. C...
13.12.2015 | Świąteczny koncert chóru z Rumunii "Armonia"
W sobotę 19 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się w naszej cerkwi świąteczny koncert w wykonaniu chóru z Rumunii "Armonia" pod dyrekcją archidiakona Iony Iuliana Dumitru. Organizatorem wydarzenia jest Rumuński Instytut Kultury oraz honorowy konsul Rumunii w Białymstoku.  Serdecznie zapraszamy!     
20 listopada 2015 r. o godzinie 17.30 w cerkwi pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku odbyły się prawosławne obchody święta patrona Policji. Molebien do Świętego Archanioła Michała za Ojczyznę i jej służby, w szczególności za funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodziny sprawował Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego wraz z kapelanami służb mundurowych. W czasie nabożeństwa był obecny również Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W uroczystościach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Sławomir Mierzwa, komendanci komend miejskich i powiatowych Policji województwa podlaskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu podlaskiego. Na zakończenie nabożeństwa Jego Ekscelencja Biskup Jerzy podziękował funkcjonariuszom za ich trudną i ofiarną służbę. Podczas święta śpiewał Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. ...
                        Święto Soboru Arcystratega Michała i wszystkich św. mocy niebios (8/21 listopada) zostało ustanowione na Soborze Lokalnym w Laodycei w IV w. Święto aniołów obchodzone jest w dziewiątym miesiącu licząc od marca, który w starożytności był pierwszym miesiącem roku. Odpowiada to liczbie 9. zastępów anielskich. Natomiast ósmy dzień miesiąca wg. starego stylu wskazuje na dzień Sądu Ostatecznego, który święci Ojcowie nazywają "dniem ósmym". W sądzie uczestniczyć będą aniołowie. Święty Archanioł Michał to patron Policji.       20 listopada 2015 r. o godz. 17.30 w cerkwi pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku przy ulicy Trawiastej 5 odbędą się prawosławne obchody święta patrona Policji. Zostanie odprawiony Molebien do Świętego Archanioła Michała za Ojczyznę i jej służby, w szczególności za funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodziny. Nabożeństwo będzie sprawowane przez Jego Ekscelencję Ar...
25.10.2015 | Święcenie grobów
  Święcenie grobów - wspomnienie zmarłych odbędzie się:    31 października 2015 (sobota)  - na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku w godzinach 8.00-12.00   - na Cmentarzu Miejskim w Karakulach w godzinach 12.00-12.30   1 listopada 2015 (niedziela)     - na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku w godzinach 8.00-12.00    - na Cmentarzu Miejskim w Karakulach w godzinach 12.00-12.30  
27.9.2015 | Molebien dla studentów
   W najbliższą niedzielę 4 października o godzinie 17.00 sprawowany będzie  molebien dla studentów z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Serdecznie zapraszamy.     
Dzisiaj Bóg spoczywający na duchowych tronach przygotował sobie święty tron na ziemi, umocniwszy w mądrości niebo upiększył z przyjaźni do człowieka uduchowione niebo, bowiem z niepłodnego korzenia wywiódł nam Życiodajny ogród, swoją Matkę. Boże cudów i nadziejo pozbawionych nadziei, Panie, chwała Tobie. (Stichira na Hospodi wozzwach) Tymi słowami Cerkiew w swoich tekstach liturgicznych wychwala Narodzenie Przenajświętszej Bogarodzicy. Ustanowienie święta, które poświęcone jest „początkowi naszego zbawienia", narodzinom Bożej wybranki mającej stać się Matką Zbawiciela datuje się na V wiek. Narodzenie Bogarodzicy stało się początkiem spełnienia Bożych obietnic, którymi ludzkość żyła przez całe tysiąclecia. Dzień narodzin - jak pisał św. Andrzej z Krety - stał się jakby "drzwiami do łaski i prawdy". Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez Wcielenie Odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym naszej...
Najbliższy poniedziałek 21 września to szczególny dzień w życiu naszej parafii. W tym dniu Cerkiew obchodzi święto Narodzenia Bogarodzicy. Jest to pierwsze święto w cerkiewnym roku liturgicznym z cyklu dwunastu wielkich. Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez Wcielenie Odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na świąteczne uroczystości.    20 IX Niedziela  17:00 - Całonocne czuwanie sprawowane przez JE arcybiskupa Jakuba      21 IX Poniedziałek   09:00 - Małe poświęcenie wody   09:45 - Powitanie JE biskupa Grzegorza 10:00 - Liturgia Święta     

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe