Aktualności

  Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba,  Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych, i Wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej   Bracia i Siostry!   Po okresie bożonarodzeniowego postu przygotowującego nas do święta, weszliśmy w radość przeżywania tajemnicy Wcielenia Boga. Czas święta to moment gdy przenosimy się do Betlejem, by stać się świadkami najważniejszego dla nas wydarzenia - Narodzin Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat po to, by przywrócić nas do poprzedniej godności mieszkańców raju.   Zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła nasze zbawienie i powrót do raju nie dokonują się jednak automatycznie w momencie Wcielenia Syna Bożego, czy jego śmierci i Zmartwychwstania. Zbawienie osiągamy we współpracy z Tym, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dzie...
        Harmonogram nabożeństw: 6 I 2017 - Piątek - Wigilia święta Narodzenia Jezusa Chrystusa 08:00 Liturgia św. Bazylego Wielkiego 13:00 Wielkie powieczerze, jutrznia 24:00 Liturgia Święta 7 I 2017 - Sobota - święto Narodzenia Jezusa Chrystusa 09:00 Liturgia Święta  17:00 Całonocne czuwanie 8 I 2017 - Niedziela - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy 08:00 Liturgia Święta 10:00 Liturgia Święta 9 I 2017 - Poniedziałek - apostoła i pierwszego męcz. Stefana 08:00 Liturgia Święta       
18.12.2016 | XXXV Wieczory Kolęd Prawosławnych 2017
 
                 Święto Soboru Arcystratega Michała i wszystkich św. św. mocy niebios (8/21 listopada) zostało ustanowione na Soborze Lokalnym w Laodycei w IV w. Święto aniołów obchodzone jest w dziewiątym miesiącu licząc od marca, który w starożytności był pierwszym miesiącem roku. Odpowiada to liczbie 9. zastępów anielskich. Natomiast ósmy dzień miesiąca wg. starego stylu wskazuje na dzień Sądu Ostatecznego, który święci Ojcowie nazywają "dniem ósmym". W sądzie uczestniczyć będą aniołowie. Święty archanioł Michał to patron Policji.  W cerkwi pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku przy ulicy Trawiastej 5 odbędą się prawosławne obchody święta patrona Policji. 21 listopada 2016 r. o godz. 16.00 zostanie odprawiony molebien do świętego archanioła Michała w intencji służb mundurowych i pracowników Policji oraz ich rodzin. Nabożeństwo będzie sprawowane przez Jego Ekscelencję biskupa siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego ...
26.9.2016 | Molebien dla studentów
  W najbliższą niedzielę 2 października o godzinie 17.00 sprawowany będzie  molebien dla studentów z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Serdecznie zapraszamy. 
"Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych, z Joachima i Anny, przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą i jedyna okazuje się Bogarodzicą. Dla Jej modlitw, Chryste Boże, ześlij światu pokój, a duszom naszym wielkie miłosierdzie". (Stichira na stichownie) Tymi słowami Cerkiew w swoich tekstach liturgicznych wychwala Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy. Ustanowienie święta, które poświęcone jest „początkowi naszego zbawienia", narodzinom Bożej wybranki mającej stać się Matką Zbawiciela datuje się na V wiek. Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez Wcielenie Odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym naszej parafii. W przeddzień święta 20 września sprawowane było uroczyste Całonocne czuwanie. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył JE biskup Supraski Grzegorz w asyście duchowieństwa naszej parafii: proboszcza ks. ...
18 września 2016 r. w życiu naszej parafii miało miejsce szczególne wydarzenie. Nad głównymi drzwiami wejściowymi do cerkwi została umieszczona barwna mozaika przedstawiająca Chrystusa Pantokratora w otoczeniu aniołów. Napis z lewej: "Ιδέ Χριστόν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ". "W Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga" (1 Kor 1,30)   Napis z prawej: "Η Σοφία ωκοδόμησεν εαυτή οίκον". "Mądrość zbudowała sobie dom" (Prz 9,1)  Mozaikę wykonali wybitni specjaliści z Grecji pod kierownictwem profesora Konstantinosa Xenopoulosa. (Link: konxenopoulosagiografos.wordpress.com). Mozaika nawiązuje do pochodzącej z XIII wieku słynnej mozaiki Chrystusa, która znajduje się w cerkwi Hagia Sophia w stolicy dawnego Imperium Bizantyńskiego. Konstatynopolitański wizerunek Chrystusa Pantokratora jest jednym z najwspanialszych przykładów renesansu bizantyńskiego. Mozaika Deesis z XIII w., Hagia Sophia, Konst...
Najbliższa środa 21 września to szczególny dzień w życiu naszej parafii. W tym dniu Cerkiew obchodzi święto Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Jest to pierwsze święto w cerkiewnym roku liturgicznym z cyklu dwunastu wielkich. Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez Wcielenie Odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na świąteczne uroczystości.  20 IX Wtorek 16.45 - Powitanie Arcypasterza  17:00 - Całonocne Czuwanie    21 IX Środa   09:00 - Małe poświęcenie wody    09:30 - Powitanie Arcypasterzy 10:00 - Liturgia Święta    (Serdecznie zapraszamy dzieci do powitania Arcypasterzy)
03.9.2016 | Święcenie grobów
    Święcenie grobów - wspomnienie zmarłych odbędzie się: 11 września 2016 (niedziela)  - na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku w godzinach 8.00-12.00  - na Cmentarzu Miejskim w Karakulach w godzinach 12.00-12.30
22 sierpnia 2016 r. w naszej parafii miała miejsce historyczna wizyta Jego Świątobliwości Jana X Patriarchy Wielkiego Miasta Bożego Antiochii, Syrii, Arabii, Cylicji, Iberii, Mezopotamii i całego Wschodu. Zwierzchnikowi Patriarchatu Antiocheńskiego towarzyszyli: Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy oraz zagraniczni goście: Jego Ekscelencja Metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii Silouan, Jego Ekscelencja Biskup Kosta, Przełożony Stauropigialnego Monasteru św. Eliasza, ks. archimandryta Parfeniusz Allati, diakon Józef Shattahi, diakon Jerzy Yaacoub. Dostojnych gości powitał proboszcz ks. mitrat Anatol Konach oraz parafialne duchowieństwo: ks. prot. Mikołaj Kalina, ks. prot. Jerzy Czurak, ks. protodiakon Jerzy Nieścierowicz. W trakcie wizyty Jego Świątobliwość Jan X, który jest 158. Patriarchą Antiochii i całego Wschodu, złożył pamiątk...

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe