Aktualności

(Fresk z cerkwi pw. Bożego Narodzenia w Nea Filippi w Grecji) Misterium wcielenia Jezusa Chrystusa stało się dla wielu Świętych Ojców pierwszych wieków chrześcijaństwa nie tylko przedmiotem kontemplacji, lecz również obiektem dociekliwych rozmyślań teologicznych. Jednym z nich był wybitny przedstawiciel intelektualnego środowiska aleksandryjskiej szkoły katechetycznej św. Cyryl arcybiskup Aleksandrii. Głównym zagadnieniem jego rozważań i bezkompromisowej obrony prawd wiary była tajemnica Bogoczłowieka, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, który dokonał odkupienia rodzaju ludzkiego. Kardynalne znaczenie w chrystologicznych poglądach egipskiego hierarchy miał żywy i konkretny wizerunek Chrystusa, wcielonego odwiecznego Słowa, które zstąpiło z nieba i stało się człowiekiem zgodnie ze słowami Ewangelii według św. Jana „Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Św. Cyryl w swoich licznych traktatach podkreślał, że w momencie wcielenia Jednorodzon...
  HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW 6 stycznia - Sobota przed Bożym Narodzeniem 9.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 13.00 - Wielkie powieczerze, jutrznia 7 stycznia - Niedziela - Narodzenie Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa  0.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego 9.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego 8 stycznia - Poniedziałek - Sobór Najświętszej Bogurodzicy 9.00 - Boska Liturgia  9 stycznia - Wtorek - św. archidiakona Stefana 8.00 - Boska Liturgia  
3 grudnia 2017 r. w cerkwi pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku odbyły się prawosławne obchody święta patrona Policji. Świętej Liturgii w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz ze swoim zastępcą podinspektorem Jackiem Tarnowskim, komendanci komend miejskich i powiatowych Policji województwa podlaskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu podlaskiego. Na zakończenie nabożeństwa Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub podziękował funkcjonariuszom za ich trudną i ofiarną służbę. Zamieścił: Andrzej Charyło  
16.10.2017 | Święcenie grobów
      Duchowieństwo parafii Mądrości Bożej Hagia Sophia informuje, że wspomnienie zmarłych i święcenie grobów odbędzie się w dniu 1 listopada 2017 r. (środa)  - na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku od 8.00 do 12.00  - na Cmentarzu Miejskim w Karakulach od 12.30 do 13.00
24.9.2017 | Molebien z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego ...
  W najbliższą niedzielę 1 października o godzinie 17.00 będzie sprawowany  molebien z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Serdecznie zapraszamy.
              W związku ze zbliżającą się XXV rocznicą przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku zamieszczamy zapis audiowizualny ukazujący historyczne uroczystości, które miały miejsce w dniach 21-22 września 1992 roku. Relikwie św. męcz. Gabriela po blisko 240-tu latach powróciły na Białostocczyznę, gdzie były witane przez ponad 120-tysięczną rzeszę wiernych. Uroczystość przeniesienia relikwii mianowano drugą Paschą. Zapraszamy do obejrzenia unikatowego filmu.      Zamieścił: Andrzej Charyło  
"Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych, z Joachima i Anny, przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą i jedyna okazuje się Bogurodzicą. Dla Jej modlitw, Chryste Boże, ześlij światu pokój, a duszom naszym wielkie miłosierdzie". (Stichira na stichownie) Tymi słowami Cerkiew prawosławna w swoich tekstach liturgicznych wychwala Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy. Ustanowienie święta, które poświęcone jest „początkowi naszego zbawienia", narodzinom Bożej wybranki mającej stać się Matką Zbawiciela datuje się na V wiek. Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez wcielenie odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym parafii Hagia Sophia. Serdecznie zapraszamy na świąteczne uroczystości. 20 IX 2017 Środa 17:00 - Całonocne czuwanie    21 IX 2017 Czwartek 8:00 - Małe poświęcenie wody    8:30 - Powitanie Jego Ekscel...
  W niedzielę 3 września o godz. 17 zostanie odprawiony molebień w intencji dobrego i blogosławionego nowego roku szkolnego 2017/2018. W trakcie nabożeństwa będziemy prosić Boga o zdrowie i pomyślność dla wszystkich zebranych oraz o to, aby zesłał naszym młodym parafianom "ducha mądrości, rozsądku, moc i siłę, aby szybko przyswoili sobie przykazania Boże oraz wszelką dobrą i pożyteczną naukę oraz aby rozwijali się i wyróżniali mądrością, rozsądkiem i dobrymi uczynkami, na chwałę Bożą". Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców.
17.7.2017 | 9.08.2017 - Piesza pielgrzymka Białystok - Supraśl
9 sierpnia 2017 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Monasteru w Supraślu na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. Pielgrzymka, jak co roku, wyruszy z cerkwi Hagia Sophia o godz. 14.00. Zapisy rozpoczną się o godz. 12.30.
Spektrum polskojęzycznej literatury patrystycznej dotyczącej tradycji Ojców Pustyni i innych mistrzów życia duchowego zostało powiększone o dwa dzieła, których autorami są współtwórcy Filokalii (Dobrotolubija), czyli antologii tekstów o modlitwie i ascezie w tradycji wschodniej. Nowy wolumin ukazał się w serii „Teksty z Filokalii” i nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Pseudo-Antoni (IV w.) to pisarz bliżej nieznany, podający się za św. Antoniego Wielkiego, przypuszczalnie jednak jego tekst stanowi odpowiednio przekształcony traktat stoicki, który próbowano rozpowszechnić jako pismo chrześcijańskie. Niewątpliwie cenne dzieło anonimowego filozofa porusza temat opatrzności, umysłu, rozumu, przeciwstawienia duszy rozumnej i nierozumnej, cnoty i praktyki ascetycznej. Izajasz Anachoreta (V w.) z kolei to spadkobierca Ojców Pustyni. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy chronić i oczyszczać swój umysł, jaka jest rola gnie...

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe