Aktualności

04.8.2018 | Piesza pielgrzymka Białystok - Supraśl
9 sierpnia 2018 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Monasteru w Supraślu na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. Pielgrzymka, jak co roku, wyruszy z cerkwi Hagia Sophia. Molebień rozpocznie się o godz. 13.30. A.Ch.
14.6.2018 | Molebień z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
  W niedzielę 17 czerwca o godz. 17.00 będzie sprawowany  molebień z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.  Serdecznie zapraszamy.
10 maja 2018 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej parafianina cerkwi Hagia Sophia Andrzeja Charyło pt. „Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego oraz jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku”. Promotorem rozprawy był prorektor ChAT ds. nauki Jego Ekscelencja Arcybiskup prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski), natomiast promotorem pomocniczym ks. dr Andrzej Kuźma. Recenzentami dysertacji byli Jego Ekscelencja Biskup dr hab. Andrzej (Borkowski), prof. UwB oraz ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski). Komisji doktorskiej przewodniczył dziekan Wydziału Teologicznego ChAT dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT. W skład komisji wchodzili: Jego Eminencja Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak), prorektor ChAT ds. kształcenia i rozwoju prof. zw. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński oraz dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT. Na początku publicznej obrony promotor rozprawy Jego Eksce...
Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w dniach 9-12 maja 2018 r. odbył się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: Wielki sukces i Grand Prix Chóru Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Republice Kazachstanu, Ałma-Ata (Kazachstan). W kategorii chórów parafialnych wiejskich: I miejsce - Chór młodzieżowy p.w. św. wielkiego męczennika Pantelejmona, Zaścianki (Białystok) II miejsce - Chór Parafii Prawosławnej św. Barbary, Kuzawa (Polska) III miejsce - Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja, Narewka (Polska) W kategorii chórów parafialnych miejskich: I miejsca - nie przyznano II miejsce - Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia, Białystok (Polska) III miejsce - Chór Soboru św. Trójcy, Hajnówka (Polska) Wyróżnienie - Chór „Trimifunt”, Kijów (Ukraina) W kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych: I miejsce - Chór...
Христос Воскресе! Chrystus Zmartwychwstał! Xριστός ανέστη! Christ is risen! Cud Świętego Ognia nad Grobem Pańskim w Jerozolimie jednoczy każdego roku dziesiątki tysięcy prawosławnych ludzi z całego świata. Jest znamiennym świadectwem działania łaski Bożej w Cerkwi prawosławnej, która ściśle przestrzega postanowień dotyczących wyznaczania daty świętowania Wielkanocy. Pierwszy Sobór Powszechny, który zebrał się w 325 r. w Nicei zdecydował, aby święto Paschy obchodzono w niedzielę po pierwszej pełni księżyca następującej po równonocy wiosennej oraz by jej data nie zbiegała się ze świętem żydowskim. Święty Ogień, zstępujący od wieków w sposób cudowny na Grób Jezusa Chrystusa, jest fenomenalnym zjawiskiem, które nie ma sobie równych w całym chrześcijańskim świecie. Przed najświętszą tajemnicą potężnej mocy Bożej zamilka wszelka mądrość ludzka. Co roku w prawosławną Wielką Sobotę na Grobie Zbawiciela...
  Harmonogram nabożeństw 7 kwietnia - Wielka Sobota 23.30 - Połunoszcznica 8 kwietnia - PASCHA CHRYSTUSOWA. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 00.00 - Jutrznia i paschalna Boska Liturgia 14.00 - Wielka wieczernia paschalna 9 kwietnia - Poniedziałek Paschalny 9.00 - Boska Liturgia 10 kwietnia - Wtorek Paschalny 8.00 Boska Liturgia i panichida - paschalne wspomnienie zmarłych 8.00-12.00 - święcenie grobów na cmentarzu miejskim w Białymstoku 12.00-12.30 - święcenie grobów na cmentarzu miejskim w Karakulach 11 kwietnia - Środa Paschalna 8.00 Boska Liturgia 12 kwietnia - Czwartek Paschalny 8.00 Boska Liturgia 13 kwietnia - Piątek Paschalny 8.00 Boska Liturgia 14 kwietnia - Sobota Paschalna 9.00 - Boska Liturgia 17.00 - Całonocne Czuwanie 15 kwietnia - Niedziela Antypaschy. Ap. Tomasza  8.00 - Boska Liturgia 10.00 - Boska Liturgia 17.00 - Akatyst    
  Harmonogram nabożeństw WIELKIEGO TYGODNIA 2 kwietnia - Wielki Poniedziałek 8.00 - 9-ta godzina kanoniczna, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów 3 kwietnia - Wielki Wtorek 8.00 - 9-ta godzina kanoniczna, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów 4 kwietnia - Wielka Środa   8.00 - 9-ta godzina kanoniczna, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów 5 kwietnia - Wielki Czwartek - Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy 7.30 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Sakrament Namaszczenia Chorych  17.00 - Jutrznia z czytaniem 12-tu fragmentów Ewangelii pasyjnych 6 kwietnia - Wielki Piątek - Wspomnienie Męki Pańskiej 8.00 - Królewskie godziny kanoniczne 16.00 - Wieczernia z wyniesieniem płaszczenicy 7 kwietnia - Wielka Sobota - święto Zwiastowania Bogurodzicy 6.00 - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego  10.00-18.00 - Święcenie pokarmów wielkanocnych  
        Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom  za gościnność, życzliwość i okazaną dobroć podczas odwiedzin pielgrzymujących kapłanów z wodą jordańską.                                                               Duchowieństwo parafii Hagia Sophia      
12.1.2018 | PLAN KOLĘDY 2018
 PLAN KOLĘDY 2018  27.01 - ul. Ułańska
(Fresk z cerkwi pw. Bożego Narodzenia w Nea Filippi w Grecji) Misterium wcielenia Jezusa Chrystusa stało się dla wielu Świętych Ojców pierwszych wieków chrześcijaństwa nie tylko przedmiotem kontemplacji, lecz również obiektem dociekliwych rozmyślań teologicznych. Jednym z nich był wybitny przedstawiciel intelektualnego środowiska aleksandryjskiej szkoły katechetycznej św. Cyryl arcybiskup Aleksandrii. Głównym zagadnieniem jego rozważań i bezkompromisowej obrony prawd wiary była tajemnica Bogoczłowieka, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, który dokonał odkupienia rodzaju ludzkiego. Kardynalne znaczenie w chrystologicznych poglądach egipskiego hierarchy miał żywy i konkretny wizerunek Chrystusa, wcielonego odwiecznego Słowa, które zstąpiło z nieba i stało się człowiekiem zgodnie ze słowami Ewangelii według św. Jana „Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Św. Cyryl w swoich licznych traktatach podkreślał, że w momencie wcielenia Jednorodzon...

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe