Aktualności

11.3.2019 | Prawosławne audycje
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do wysłuchania audycji: Pismo Święte w codziennym życiu wiernych – Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub Indyferentyzm i radykalizm religijny - Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub Prawosławne pojmowanie pokajania i sakramentu spowiedzi - Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Ordynariusz Wojska Polskiego Modlitwa za zmarłych -  Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz  Sakrament spowiedzi – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej  O skrusze - Ihumen Hiob  O świętości i relikwiach – o. Andrzej Kuźma  Prawosławie w San Francisco Prawosławie w Nowym Jorku  
„Bóg w swoich doskonałościach jest niezmienny”. św. Cyryl Aleksandryjski  „Wszyscy staniemy przed sądem Chrystusa. Zasiądzie On na tronie swej chwały, by sądzić świat w sprawiedliwości”. św. Cyryl Aleksandryjski „Modlitwa to wielka broń, skarb niewyczerpany, źródło wszelkich dóbr”. św. Efrem Syryjczyk „Trzeba wspominać Boga częściej, niż się oddycha”. św. Grzegorz z Nazjanzu „Bądź mocno przywiązany do tradycyjnej nauki, która została ci przekazana, byś mógł nauczać zgodnie ze zdrową nauką i odpierać argumenty tych, którzy jej się przeciwstawiają”. św. Hieronim ze Strydonu „Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc „Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”. św. Antoni Pustelnik „W Ewangelii apostołowie spisali naukę pochodzącą od Boga, wykazując, że Jezus Chrystus jest Prawdą i nie ma w Nim kłamstwa. Także Apostołowie, któr...
   Pierwszy tydzień Wielkiego Postu 2019    11 marca - poniedziałek  8.00 - nabożeństwo 9-tej godziny, wieczernia   17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety 12 marca - wtorek   8.00 - nabożeństwo 9-tej godziny, wieczernia  17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety  13 marca - środa   8.00 - Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów św. Grzegorza Dialogosa  17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety  14 marca - czwartek    8.00 - nabożeństwo 9-tej godziny, wieczernia   17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety 15 marca - piątek  8.00 - Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów. Molebień i poświęcenie koliwa    17.00 - Krestnaja pieśń 16 marca - sobota - wspomnienie cudu św. męcz. Teodora z Tyru 9.00 - Boska Liturgia św. Jana Złotoustego 17.00 - Całonocne czuwanie 17 marca - Niedziela Triumfu Prawosławia  8.00 - ...
Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się książka Andrzeja Charyło „Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego i jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku”.    SŁOWO WSTĘPNE  Tajemnica wcielenia Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa, Drugiej Osoby Świętej Trójcy stanowi istotę wiary chrześcijańskiej. Była ona na przestrzeni wieków obiektem licznych dociekań i dyskusji. Z uwagi na trudności zrozumienia tej wyjątkowej prawdy niezbędny był ogromny wysiłek wiary i umysłu Świętych Ojców, aby można było ją precyzyjnie wyrazić w sensie teologiczno-filozoficznym. Znaczącą rolę w tym procesie odegrała szkoła aleksandryjska, a w szczególności jej wybitny przedstawiciel św. Cyryl Aleksandryjski.  Książka dr. Andrzeja Charyło stanowi syntezę najważniejszych elementów nauczania św. Cyryla wraz z ich interpretacją w świetle myśli teologiczne...
14.1.2019 | Plan Kolędy 2019 (aktualizacja)
Plan kolędy sporządzony przez kler. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny do kleru. Zamieścił: A.Ch.
   HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW 6 stycznia - Niedziela Świętych Ojców - Wigilia święta Bożego Narodzenia   8.00 - Boska Liturgia 10.00 - Boska Liturgia  15.00 - Całonocne czuwanie 7 stycznia - Poniedziałek - święto Bożego Narodzenia 0.00 - Boska Liturgia 9.00 - Boska Liturgia  8 stycznia - Wtorek - Sobór Najświętszej Bogurodzicy 9.00 - Boska Liturgia  A. Ch.      
Ikona znajdująca się w betlejemskiej grocie Bożego Narodzenia. Betlejem stanowi jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijan. Położone jest w zachodniej części Judei w odległości 10 km na południe od Jerozolimy. Nazwa miasta w języku hebrajskim Bêt Lehem oznacza dosłownie „dom chleba”. Do Betlejem od wieków podążały liczne rzesze pielgrzymów, których głównym celem była Bazylika Narodzenia Chrystusa. Pierwszą świątynię chrześcijańską w Betlejem wybudowano w I połowie IV w. z inicjatywy cesarza św. Konstantyna Wielkiego oraz jego matki św. Heleny. 31 maja 339 r. miało miejsce jej uroczyste wyświęcenie.  W 529 r. bazylika uległa zniszczeniu przez Samarytan. Obecny kształt architektoniczny uzyskała ona w wyniku przebudowy w VI w. za czasów cesarza św. Justyniana I Wielkiego. Na przestrzeni kolejnych wieków dokonywano licznych remontów oraz przeróbek w strukturze świątyni.    Do wnętrza bazyliki prowadziły nieg...
18.11.2018 | Molebień w święto patrona Policji
              21 listopada 2018 r. o godz. 17.00 zostanie odprawiony molebień w intencji służb mundurowych i pracowników Policji. Nabożeństwo będzie sprawowane przez Jego Ekscelencję Biskupa Supraskiego Andrzeja (Borkowskiego). A.Ch.
                Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Justyniana Arcybiskupa Elisteńskiego i Kałmuckiego w dniach 6–15 października br. przybędą na Białostocczyznę relikwie św. Łukasza (Wojno-Jasienieckiego) abpa Symferopolskiego i Krymskiego. Święty jest patronem wszystkich lekarzy, a w szczególności chirurgów, neurochirurgów, ortopedów oraz anestezjologów. Powitanie relikwii św. Łukasza w cerkwi Hagia Sophia odbędzie się 12 października (piątek) o godz. 5.45. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 6.00. Bezpośrednio po jej zakończeniu zostanie odsłużony akatyst ku czci św. Łukasza abpa Symferopolskiego i Krymskiego. Zamieścił: A.Ch.
22 września 2018 r. w parafii Hagia Sophia w Białymstoku miała miejsce historyczna wizyta Jego Świątobliwości Teodora II,  Papieża i Patriarchy Aleksandrii i całej Afryki. Zwierzchnikowi Patriarchatu Aleksandryjskiego towarzyszyli: Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł oraz zagraniczni goście: Jego Eminencja Metropolita Nubii Sawa i archimandryta Sylwester Kisitou. W trakcie wizyty Jego Świątobliwość Teodor II złożył pamiątkowy wpis w Św. Ewangelii. Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną Patriarchatu Aleksandryjskiego: www.patriarchateofalexandria.com/ Zamieścił: A.Ch.

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe