Aktualności

  Chrystus Zmartwychwstał!   Христос Воскресе!   Χριστός ανέστη!   Christ is risen!   Le Christ est ressuscité!   Christus ist auferstanden!   Hristos a înviat!   Kriste akhsdga!     Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to centralne wydarzenie ludzkiego życia i istnienia naszego świata. W dzień tego chwalebnego i życiodajnego święta w naszej cerkwi Paschalna Jutrznia rozpoczęła się bezpośrednio po procesji o północy. Następnie została odsłużona uroczysta Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Świątecznemu paschalnemu nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii o. Anatol Konach w asyście duchowieństwa: o. Anatola Konacha (senior), o. Mikołaja Kaliny, o. Jerzego Czuraka oraz diakona o. Jerzego Nieścierowicza. Zgodnie z tradycją po raz kolejny do naszej cerkwi przybył z Jerozolimy z Grobu Pańskiego Święty Ogień.           Fotoreportaż  Zapraszamy do obejrzenia zapisów audiowizualnych:    ...
Wielka i Święta Sobota to dzień, który łączy Wielki Piątek, uobecniający wspomnienie Ukrzyżowania, z dniem Chrystusowego Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę Cerkiew wspomina pogrzeb Jezusa Chrystusa oraz zstąpienie Zbawiciela do otchłani. Poprzez ten fakt rodzaj ludzki został wezwany przez naszego Zbawiciela ze zniszczalności do życia wiecznego. Synaksarion Wielkiej Soboty ukazuje, że „Święta Czterdziesiątnica przewyższa wszystkie pozostałe dni w roku, ale jeszcze bardziej od niej Wielki Tydzień, a z dni Wielkiego Tygodnia największy, czyli ta Wielka Święta Sobota (…) Słowo Boże zstąpiło więc z ciałem do grobu, zstępuje ono też do otchłani z nieskalaną i Bożą swoją duszą, oddzieloną po śmierci od ciała".    W Wielką Sobotę odprawiana jest Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, która rozpoczyna się wieczernią. Charakterystyczną cechą wielkosobotniej Liturgii jest czytanie starotestamentowych proroctw odnoszących się do osoby Zbaw...
  W Wielki Piątek o godz. 08:00 w naszej cerkwi odsłużono Królewskie Godziny Kanoniczne, w czasie których można było ułyszeć szczególne tropariony, starotestamentowe proroctwa o Męce Pańskiej, czytania apostolskie oraz pasyjną Ewangelię.   O godz. 16:00 odprawiona została Wieczernia Wielkiego Piątku połączona z wyniesieniem Św. Płaszczanicy (Epitafium). W trakcie tego nabożeństwa miały miejsce starotestamentowe czytania (z Księgi Wyjścia, Księgi Hioba i Księgi Proroka Izajasza), fragment z Listu św. Ap. Pawła do Koryntian, w którym mowa jest m.in. o Bożej Mądrości i Mocy, które objawiły się w Krzyżu, oraz ewangeliczne czytanie o Mękach Pańskich złożone z fragmentów trzech Ewangelii (Św. Ewangelisty Mateusza, Św. Ewangelisty Łukasza i Św. Ewangelisty Jana). Pod koniec Wieczerni, podczas śpiewania troparionu „Pobożny Józef…” nastąpiło uroczyste wyniesienie Świętej Płaszczanicy z prezbiterium na środek świątyni.   Bezpośrednio ...
  W Wielki Piątek Cerkiew prawosławna wspomina doniosłe wydarzenia świętej i zbawczej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, który został bezprawnie skazany przez Sanhedryn na śmierć na Krzyżu. Jezus Chrystus, zanim został ukrzyżowany, spotkał się z obelgami, był poniżany i opluwany przez tych samych ludzi, którzy jeszcze parę dni wcześniej wołali na Jego widok: „Hosanna! Błogosławiony, Ten który przychodzi w imię Pańskie!” (Mt 21,9) Wraz z Chrystusem ukrzyżowano też dwóch złoczyńców, jednego po Jego prawej stronie a drugiego po lewej stronie, aby przez to pokazać, że jest On – rzekomo – takim samym złoczyńcą. Śmierć na krzyżu następowała wskutek uduszenia a nie wykrwawienia – ciało skazańca całą swą masą naciskało na płuca, utrudniając, a później uniemożliwiając mu oddychanie. Dlatego też ukrzyżowany człowiek konał przez kilka godzin a nawet dni! Ponieważ jednak następnego dnia było święto paschy żydowskiej i ciała skaz...
  7 kwietnia Cerkiew prawosławna obchodzi jedno z 12 wielkich świąt - Zwiastowanie Bogarodzicy. W tym roku przypadło ono w Wielki Wtorek, kiedy to wspominana jest przypowieść o mądrych pannach, które czujnie oczekiwały na przyjście Oblubieńca. Święto Zwiastowania Bogarodzicy znane było w czasach apostolskich pod nazwami: „Początek Odkupienia” bądź „Zwiastowanie o Chrystusie”. Ostatecznie w IV wieku uformowała się obecna nazwa. W dniu święta Cerkiew prawosławna głosi „zbawienia naszego początek” o czym mówi troparion święta: „Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą". Fotoreportaż    
05.4.2015 | Niedziela Palmowa
  Sześć dni przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew prawosławna obchodzi święto wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Zaliczane jest ono w kalendarzu liturgicznym do 12 wielkich świąt. Zarówno w dniu święta jak i w jego przededniu duchowieństwo naszej parafii dokonało poświęcenia przyniesionych przez wiernych wierzbowych gałązek. Fotoreportaż   Zapraszamy do obejrzenia zapisu audiowizualnego  
04.4.2015 | Strona w przygotowaniu
   Prace nad uzupełnianiem treści strony trwają. Serdecznie zapraszamy!

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe