Aktualności

W niedzielę 4 września o godz. 17 zostanie odprawiony molebień w intencji dobrego i blogosławionego nowego roku szkolnego 2016/2017. W trakcie nabożeństwa będziemy prosić Boga o zdrowie i pomyślność dla wszystkich zebranych oraz o to, aby zesłał naszym młodym parafianom "ducha mądrości, rozsądku, moc i siłę, aby szybko przyswoili sobie przykazania Boże oraz wszelką dobrą i pożyteczną naukę oraz aby rozwijali się i wyróżniali mądrością, rozsądkiem i dobrymi uczynkami, na chwałę Bożą". Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców.  
W poniedziałek 22 sierpnia o godz. 9.00 w parafii Hagia Sophia będzie miała miejsce wizyta Jego Świątobliwości Jana X Patriarchy Wielkiego Miasta Bożego Antiochii, Syrii, Arabii, Cylicji, Iberii, Mezopotamii i całego Wschodu. Zapraszamy do zapoznania się z wykładem Jego Świątobliwości Patriarchy Antiochii i całego Wschodu Jana X wygłoszonym podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. "Patriarchat Antiochii i sytuacja na Bliskim Wschodzie" data/news/168/file/Wyklad.pdf   
30.7.2016 | 9.08.2016 - Piesza pielgrzymka Białystok - Supraśl
9 sierpnia 2016 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Monasteru w Supraślu na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. Pielgrzymka, jak co roku, wyruszy z cerkwi Hagia Sophia o godz. 13.30. Zapisy rozpoczną się o godz. 12.00.   
01.7.2016 | Ukazała się nowa płyta
IN MEMORIAM Mikołaj Konach
10.6.2016 | Molebień z okazji zakończenia roku szkolnego
W niedzielę 19 czerwca o godz. 17.00 sprawowany będzie molebień z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Serdecznie zapraszamy.
08.5.2016 | Koncert Galowy XXXV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowski...
  14 maja 2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się w cerkwi Hagia Sophia Koncert Galowy jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2016 w wykonaniu tegorocznych laureatów Festiwalu.     
03.5.2016 | PASCHA 2016
  Христос Воскресе!   Χριστός ανέστη!    Chrystus Zmartwychwstał!   Christ is risen!   Le Christ est ressuscité!   Christus ist auferstanden!   Hristos a înviat!   Kriste akhsdga!    Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to centralne wydarzenie ludzkiego życia i istnienia naszego świata. W dzień tego chwalebnego i życiodajnego święta Paschalna Jutrznia w cerkwi Hagia Sophia rozpoczęła się bezpośrednio po procesji o północy. Następnie została odsłużona uroczysta Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Zgodnie z tradycją po raz kolejny przed rozpoczęciem świątecznego nabożeństwa do świątyni przybył z Jerozolimy z Grobu Pańskiego Święty Ogień.    
Wielka i Święta Sobota to dzień, który łączy Wielki Piątek, uobecniający wspomnienie Ukrzyżowania, z dniem Chrystusowego Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę Cerkiew wspomina pogrzeb Jezusa Chrystusa oraz zstąpienie Zbawiciela do otchłani. Synaksarion Wielkiej Soboty ukazuje, że „Święta Czterdziesiątnica przewyższa wszystkie pozostałe dni w roku, ale jeszcze bardziej od niej Wielki Tydzień, a z dni Wielkiego Tygodnia największy, czyli ta Wielka Święta Sobota (…) Słowo Boże zstąpiło więc z ciałem do grobu, zstępuje ono też do otchłani z nieskalaną i Bożą swoją duszą, oddzieloną po śmierci od ciała".  W Wielką Sobotę w cerkwi Hagia Sophia o godz. 6.00 została odprawiona Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, która rozpoczęła się wieczernią. Charakterystyczną cechą wielkosobotniej Liturgii jest czytanie starotestamentowych proroctw. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Wielką Sobotę dokonywano chrztu katechumenów. Z tego powodu w c...
Rokrocznie od ponad 1500 lat, po nabożeństwie pod przewodnictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy, lampa znajdująca się w Grobie Pańskim zapala się w nadprzyrodzony sposób za sprawą zstępującego z nieba Świętego Ognia. Dzieje się to zawsze w prawosławną Wielką Sobotę.  Tysiące naocznych świadków oraz 70 przekazów historycznych (z okresu od IV do XVI w.) potwierdza, że zejściu Ognia często towarzyszą głośne grzmoty, błyski oraz samoistne odpalenia lamp i świec znajdujących się w różnych miejscach Bazyliki. Ponadto, przez pierwsze kilka minut od momentu zejścia, płomień świec odpalonych od lampy nie parzy. W tym roku po raz siódmy, prawosławna delegacja dostarczy płomień do Polski kilka godzin po jego zejściu. Dzięki temu Święty Ogień powinien być obecny na nabożeństwach paschalnych, które rozpoczną się w cerkwi Hagia Sophia przed północą. Więcej informacji dotyczących cudu zejścia Świętego Ognia dostępnych jest na ...
W Wielki Piątek o godz. 8.00 odsłużono królewskie godziny kanoniczne, w czasie których odczytano starotestamentowe proroctwa o Męce Pańskiej, fragmenty listów apostolskich oraz Ewangelii pasyjnych.  O godz. 16.00 odprawiona została wieczernia Wielkiego Piątku połączona z wyniesieniem Św. Płaszczanicy. W trakcie nabożeństwa odczytano fragmenty ze Starego Testamentu (z Księgi Wyjścia, z Księgi Hioba oraz z Księgi Proroka Izajasza), jak również fragment z listu św. ap. Pawła do Koryntian, w którym mowa jest o Bożej Mądrości i Mocy, które objawiły się w Krzyżu oraz ewangeliczne czytanie o Mękach Pańskich. Pod koniec wieczerni, podczas śpiewania troparionu „Pobożny Józef…” nastąpiło uroczyste wyniesienie Św. Płaszczanicy z prezbiterium na środek świątyni. Bezpośrednio po wieczerni odprawione zostało nabożeństwo jutrzni Wielkiej Soboty. Głównym elementem tego nabożeństwa jest czytanie 17-tej katyzmy (Psalm 118), podzielonej na 3 części. ...

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe