Aktualności


Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
   Pierwszy tydzień Wielkiego Postu 2017 27 lutego - poniedziałek 08.00 - 9-ta godzina kanoniczna, wieczernia 17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety 28 lutego - wtorek   08.00 - 9-ta godzina kanoniczna, wieczernia 17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety Nabożeństwo sprawowane przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba 1 marca - środa   08.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów św. Grzegorza Dialogosa 17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety 2 marca - czwartek  08.00 - 9-ta godzina kanonicza, wieczernia 17.00 - Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety 3 marca - piątek  08.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów. Molebień św. Teodorowi z Tyru, oświęcenie koliwa 17.00 - Krestnaja pieśń 4 marca - sobota - św. męcz. Teodora z Tyru 09.00 - Boska Liturgia św. Jana Złotoustego  17.00 - Całonocne czuwanie 5 marca - Niedziel...
12.2.2017 | Podziękowania parafianom

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
      Pragniemy podziękować wszystkim parafianom  za otwarte serca i drzwi domów oraz za gościnność, życzliwość i okazaną dobroć podczas odwiedzin z wodą jordańską.    Duchowieństwo parafii Hagia Sophia
15.1.2017 | PLAN KOLĘDY 2017

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
PLAN KOLĘDY 2017          ks. Anatol Konach - tel. 606 611 890   Data   Ulica Godzina 20.01 Piątek Chabrowa, Harnasiów, Wieniawskiego, Obrońców Westerplatte, Korczaka   od 1400 21.01 Sobota Matejki, Wyspiańskiego, Bogusławskiego od 1300 22.01 Niedziela Kolbego, Cicha, Grota Roweckiego, Obłoków, Skrzatów od 1300 23.01 Poniedziałek Krasnoludków, Jaroszówka, Żyzna, Żyzna bloki 18 i 20...

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
  Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba,  Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych, i Wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej   Bracia i Siostry!   Po okresie bożonarodzeniowego postu przygotowującego nas do święta, weszliśmy w radość przeżywania tajemnicy Wcielenia Boga. Czas święta to moment gdy przenosimy się do Betlejem, by stać się świadkami najważniejszego dla nas wydarzenia - Narodzin Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat po to, by przywrócić nas do poprzedniej godności mieszkańców raju.   Zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła nasze zbawienie i powrót do raju nie dokonują się jednak automatycznie w momencie Wcielenia Syna Bożego, czy jego śmierci i Zmartwychwstania. Zbawienie osiągamy we współpracy z Tym, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dzie...

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
        Harmonogram nabożeństw: 6 I 2017 - Piątek - Wigilia święta Narodzenia Jezusa Chrystusa 08:00 Liturgia św. Bazylego Wielkiego 13:00 Wielkie powieczerze, jutrznia 24:00 Liturgia Święta 7 I 2017 - Sobota - święto Narodzenia Jezusa Chrystusa 09:00 Liturgia Święta  17:00 Całonocne czuwanie 8 I 2017 - Niedziela - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy 08:00 Liturgia Święta 10:00 Liturgia Święta 9 I 2017 - Poniedziałek - apostoła i pierwszego męcz. Stefana 08:00 Liturgia Święta       
18.12.2016 | XXXV Wieczory Kolęd Prawosławnych 2017

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
 

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
                 Święto Soboru Arcystratega Michała i wszystkich św. św. mocy niebios (8/21 listopada) zostało ustanowione na Soborze Lokalnym w Laodycei w IV w. Święto aniołów obchodzone jest w dziewiątym miesiącu licząc od marca, który w starożytności był pierwszym miesiącem roku. Odpowiada to liczbie 9. zastępów anielskich. Natomiast ósmy dzień miesiąca wg. starego stylu wskazuje na dzień Sądu Ostatecznego, który święci Ojcowie nazywają "dniem ósmym". W sądzie uczestniczyć będą aniołowie. Święty archanioł Michał to patron Policji.  W cerkwi pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku przy ulicy Trawiastej 5 odbędą się prawosławne obchody święta patrona Policji. 21 listopada 2016 r. o godz. 16.00 zostanie odprawiony molebien do świętego archanioła Michała w intencji służb mundurowych i pracowników Policji oraz ich rodzin. Nabożeństwo będzie sprawowane przez Jego Ekscelencję biskupa siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego ...
26.9.2016 | Molebien dla studentów

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
  W najbliższą niedzielę 2 października o godzinie 17.00 sprawowany będzie  molebien dla studentów z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Serdecznie zapraszamy. 

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
"Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych, z Joachima i Anny, przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą i jedyna okazuje się Bogarodzicą. Dla Jej modlitw, Chryste Boże, ześlij światu pokój, a duszom naszym wielkie miłosierdzie". (Stichira na stichownie) Tymi słowami Cerkiew w swoich tekstach liturgicznych wychwala Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy. Ustanowienie święta, które poświęcone jest „początkowi naszego zbawienia", narodzinom Bożej wybranki mającej stać się Matką Zbawiciela datuje się na V wiek. Narodzenie Matki Bożej, Która stała się świątynią Mądrości poprzez Wcielenie Odwiecznego Logosu jest świętem parafialnym naszej parafii. W przeddzień święta 20 września sprawowane było uroczyste Całonocne czuwanie. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył JE biskup Supraski Grzegorz w asyście duchowieństwa naszej parafii: proboszcza ks. ...

Notice: Undefined variable: title in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/application/modules/news/views/scripts/view/list.phtml on line 40
18 września 2016 r. w życiu naszej parafii miało miejsce szczególne wydarzenie. Nad głównymi drzwiami wejściowymi do cerkwi została umieszczona barwna mozaika przedstawiająca Chrystusa Pantokratora w otoczeniu aniołów. Napis z lewej: "Ιδέ Χριστόν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ". "W Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga" (1 Kor 1,30)   Napis z prawej: "Η Σοφία ωκοδόμησεν εαυτή οίκον". "Mądrość zbudowała sobie dom" (Prz 9,1)  Mozaikę wykonali wybitni specjaliści z Grecji pod kierownictwem profesora Konstantinosa Xenopoulosa. (Link: konxenopoulosagiografos.wordpress.com). Mozaika nawiązuje do pochodzącej z XIII wieku słynnej mozaiki Chrystusa, która znajduje się w cerkwi Hagia Sophia w stolicy dawnego Imperium Bizantyńskiego. Konstatynopolitański wizerunek Chrystusa Pantokratora jest jednym z najwspanialszych przykładów renesansu bizantyńskiego. Mozaika Deesis z XIII w., Hagia Sophia, Konst...

Warning: Creating default object from empty value in /www/cerkiew_epro/www/hagiasophia.cerkiew.pl/libs/Site/DataSource/Filter/Abstract.php on line 115
serwisy internetowe strony internetowe