Poświęcenie cerkwi pw. Hagia Sophia - 15.10.1998 r.

serwisy internetowe strony internetowe